۲۷ آبان ۱۳۹۵

به موجب تصمیم هیات وزیران در ۱۶ آبان ماه ۹۵ ، مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل گردید.

متن تصویب نامه و مشخصات آن به شرح زیر است:

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ شماره۱۰۳۰۰۰/ت۵۳۶۵۱هـ ۱۳۹۵/۸/۱۹ تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس،مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد: مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

***********

مرجع تصویب: هيات وزيران شماره ویژه نامه: ۹۱۱ چهارشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۴

منبع:روزنامه رسمی

منبع: mahra.ir

مطلب بعدی مطلب قبلی
درباره نویسنده
جناب اکبرپور

توضیحات مربوط به نویسنده در این قسمت قرار می گیرد.

© ۱۳۹۶ - تمامی حقوق معنوی سایت متعلق به شرکت نسیم سامانه می باشد.